Vereisten voor een zakenvisum voor Kenia visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumprocedure en benodigdheden

  De ambassade moet voor het verlenen van een visum met meerdere inreizen eerst toestemming verkrijgen bij de immigratiedienst in Kenia. Visumwinkel zal alle visumbenodigdheden, behalve het paspoort, inleveren bij de ambassade. De beslissing volgt binnen circa 6 tot 8 weken

  Zodra de toestemming is verleend zal een Visumwinkel visumexpert contact met u opnemen om u te vragen naar het paspoort. Visumwinkel zal dan het paspoort voor u inleveren bij de ambassade waarna het visum zal worden verstrekt.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 6. Oprichtingsakte (Certificate of Incorporation)

  Een uittreksel van de Keniaanse Kamer van Koophandel is vereist als bewijs van bedrijfsregistratie.

 7. Bewijs van eerdere gebruikte visa

  Het aanvragen van een visum voor meedere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

 8. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Twee volledige sets kopieën van alle documenten dient u aan te leveren bij Visumwinkel voor verwerking.

 9. Visumaanvraagformulier

  Twee volledig ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulieren.

 10. Visumwinkel-orderformulier

  Stuur het Visumwinkel orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Visumwinkel uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Kenia voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is misschien nodig

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 24 uur in de transitruimte op het vliegveld. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina

  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
  • In het bezit zijn van een visum voor het eerstvolgende land van aanmelding
  • Bij de luchtvaartmaatschappij controleren of inchecken zonder visum is toegestaan

  Aanvragers die langer verblijven of de transitruimte verlaten moeten van tevoren een visum aanvragen. Alle visumbenodigdheden vindt u in het Visumwinkel aanvraagpakket.

 2. Visumgeldigheid / Verblijfsduur

  Dit visum is vanaf afgifte 90 dagen geldig en geeft recht op een enkele inreis met een verblijfsduur tot maximaal 3 dagen.

 3. E-visumvereisten

  De overheid van Kenia werkt met een digitaal visumsysteem. Een E-visa is een elektronische toestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort geplaatst.
  Om voor een E-visa in aanmerking te komen moet de reiziger in het bezit zijn van:

  • Een paspoort dat minstens zes maanden geldig is bij aankomst met minimaal één lege visumpagina
  • Voldoende financiële middelen
  • Retour-of doorreistickets
  • Een bewijs van een hotelreservering
  • Alle vereiste documenten voor de volgende bestemming

  Als u een E-visa wilt aanvragen dan vult u het Visumwinkel-Kenia E-visa aanvraagformulier in en verstuurt u het digitaal naar ons via de beveiligde link: https://visumwinkel.nl/upload-forms?service=evisas
  Alle vragen moeten worden beantwoord aangezien de autoriteiten van Kenia dit vereisen.

 4. Pasfoto's

  Een digitale officiële kleurenpasfoto. De foto moet:

  • Een witte achtergrond hebben
  • Zonder bril zijn
  • Recent en goedgelijkend zijn
  • Aangeleverd worden als een JPG (JPEG) bestand
  • Maximaal 2MB groot zijn

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij Visumwinkel, stuurt u uw digitale foto tesamen met alle overige benodigdheden naar Visumwinkel via de volgende link https://visumwinkel.nl/upload-forms?service=evisas

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld

 6. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 7. Visumwinkel E-Visa aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld Visumwinkel E-Visa aanvraagformulier. Dit kunt u vinden in het Visumwinkel aanvraagpakket.

 8. Toelatingseisen

  Bij aankomst moet de reiziger een kopie van de vluchtbevestiging bij zich hebben waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld

 9. Visumvoorwaarden

  Het visum kan niet meer dan twee maanden voor vertrek aangevraagd worden.

 10. Visumwinkel-orderformulier

   U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de Visumwinkel website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met een kopie van uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden. U kunt de documenten digitaal naar ons versturen via de beveiligde link: https://cibtvisas.nl/upload-forms?service=evisas 

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Visumwinkel uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Kenia Visa

Wilt u weten hoe een visum voor Kenia eruitziet? Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Kenia om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Visumwinkel haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 200 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Visumwinkel

Snel. Visumwinkel biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Visumwinkel helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Visumwinkel waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.