Belangrijke informatie

Online registratie
Het is niet mogelijk een visumaanvraag in te dienen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager, de wisselkoers van de USD en bevatten bovendien ook de online transactiekosten van $20. De kosten voor het online registreren vindt u onderaan deze pagina. Deze kosten komen bovenop de kosten van het visum.

Indien u zelf de online registratie doet en betaalt, dan krijgt u een bevestiging met een ID-nummer en een referentie. Deze informatie hebben wij nodig om uw visumaanvraag te kunnen indienen, dus stuurt u een kopie van de bevestiging mee.
Indien u dat wenst, kunnen wij de online-aanvraag en creditcardbetaling namens u doen. Hiervoor berekenen wij €79,50 excl. BTW bemiddelingskosten.

Vereisten voor een zakenvisum voor Nigeria visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:

  • De volgende zin, voer resp. de bedrijfsnaam en naam reiziger in op de puntjes: " We .... accept full immigration responsibility for Mr./Ms....”

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:

  • De volgende zin, voer resp. de bedrijfsnaam en naam reiziger in op de puntjes: " We .... accept full immigration responsibility for Mr./Ms....”
  • Gericht zijn aan de ambassade in Den Haag
  • Naam en functie van de uitnodiger vermelden

  Wanneer de ondertekenaar van de uitnodigingsbrief geen Nigeriaans staatsburger is, dan moet ook het volgende aangeleverd worden:

  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenaar
  • Een kopie van de verblijfsvergunning (CERPAC) van de ondertekenaar
  • Een kopie van het goedgekeurde expat quotum (Expatriate Quota)

  De functie van de ondertekenaar, zoals vermeld op de uitnodiging, moet ook vermeld zijn op de Expatriate Quota en de CERPAC

 5. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 6. Oprichtingsakte (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in Nigeria, afgegeven op het moment van oprichting. Een voorbeeld is te vinden in het Visumwinkel aanvraagpakket.

 7. Online registratie

  Het is niet mogelijk een visumaanvraag te doen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de US-dollar. De kosten voor het online registreren vindt u onder aan deze pagina

  Zelf registreren: stuur ID-nummer en referentie mee
  Als u zelf de online registratie en betaling doet, dan ontvangt u een ID-nummer en een referentienummer. Stuur deze mee met uw aanvraag. De ambassade heeft deze gegevens nodig.

  Registratie laten doen
  Visumwinkel kan de online-aanvraag en creditcardbetaling namens u doen, hiervoor berekenen wij €66 excl. BTW bemiddelingskosten. Indien u gebruik wilt maken van deze service, vul dan het Nigeria Offline-aanvraagformulier in dat u vindt in het aanvraagpakket en stuur dit op samen met uw aanvraag.

  De online-registratie duurt één werkdag, deze dient u op te tellen bij het totaal aantal werkdagen dat de ambassade nodig heeft voor het afhandelen van de visumaanvraag.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden op:http://portal.immigration.gov.ng
  • Ondertekend zijn door de paspoorthouder
  • Uitgeprint worden na voltooiing en verstuurd worden naar Visumwinkel

 9. Visumwinkel-orderformulier

  Stuur het Visumwinkel orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Visumwinkel uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Eerste visumaanvraag

  Aanvragers die nog niet eerder in Nigeria zijn geweest of dit niet kunnen aantonen (middels een scan van een vorig visum), komen alleen voor een single entry visum in aanmerking. Ook als via het online registratie systeem het tarief voor een multiple entry visum is betaald, wordt alleen een single entry visum afgegeven.

 11. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen (multiple entry) en een geldigheidsduur van 6 maanden is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.
  Voor een visum met meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar dient men aan te kunnen tonen dat het land minimaal twee keer eerder bezocht is.

 12. Ongebruikte visa

  Aanvragers die voorheen een visum hebben verkregen maar het niet hebben gebruikt om naar Nigeria te reizen moeten een verklaring aanleveren met de reden waarom het visum niet werd gebruikt. De ambassade van Nigeria zal dan beslissen of een nieuw visum uitgegeven zal worden.

 13. Beperkte gebieden

  Met een zakenvisum krijgt men geen toegang tot Bonny Island. Aanvragers die naar Bonny island willen reizen moeten een TWP (tijdelijke werkvergunning) aanvragen. Visumwinkel kan u hierbij assisteren.

Belangrijke informatie

Online registratie
Het is niet mogelijk een visumaanvraag in te dienen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager, de wisselkoers van de USD en bevatten bovendien ook de online transactiekosten van $20. De kosten voor het online registreren vindt u onderaan deze pagina. Deze kosten komen bovenop de kosten van het visum.

Indien u zelf de online registratie doet en betaalt, dan krijgt u een bevestiging met een ID-nummer en een referentie. Deze informatie hebben wij nodig om uw visumaanvraag te kunnen indienen, dus stuurt u een kopie van de bevestiging mee.
Indien u dat wenst, kunnen wij de online-aanvraag en creditcardbetaling namens u doen. Hiervoor berekenen wij €79,50 excl. BTW bemiddelingskosten.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Nigeria voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:

  • De volgende zin, voer resp. de bedrijfsnaam en naam reiziger in op de puntjes: " We .... accept full immigration responsibility for Mr./Ms....”

 4. Aantoonbare financiële zekerheid

  Bewijs dat de aanvrager beschikt over voldoende financiële middelen om zich gedurende het verblijf te onderhouden d.m.v. een kopie van het meest recente bankafschrift.

 5. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging.

 6. Reisschema

  De visumaanvrager moet voor een toeristenvisum een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager. Dit document is niet vereist als een correcte uitnodiging wordt aangeleverd van vrienden of familie in Nigeria.

 7. Online registratie

  Het is niet mogelijk een visumaanvraag te doen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de US-dollar. De kosten voor het online registreren vindt u onder aan deze pagina

  Zelf registreren: stuur ID-nummer en referentie mee
  Als u zelf de online registratie en betaling doet, dan ontvangt u een ID-nummer en een referentienummer. Stuur deze mee met uw aanvraag. De ambassade heeft deze gegevens nodig.

  Registratie laten doen
  Visumwinkel kan de online-aanvraag en creditcardbetaling namens u doen, hiervoor berekenen wij €66 excl. BTW bemiddelingskosten. Indien u gebruik wilt maken van deze service, vul dan het Nigeria Offline-aanvraagformulier in dat u vindt in het aanvraagpakket en stuur dit op samen met uw aanvraag.

  De online-registratie duurt één werkdag, deze dient u op te tellen bij het totaal aantal werkdagen dat de ambassade nodig heeft voor het afhandelen van de visumaanvraag.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden op:http://portal.immigration.gov.ng
  • Ondertekend zijn door de paspoorthouder
  • Uitgeprint worden na voltooiing en verstuurd worden naar Visumwinkel

 9. Visumwinkel-orderformulier

  Stuur het Visumwinkel orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Visumwinkel uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Verblijf bij familie of vrienden

  Als de visumaanvrager in Nigeria bij familie of vrienden verblijft in plaats van een hotel, dan is een uitnodigingsbrief vanuit Nigeria vereist in plaats van een garantiebrief. Deze brief moet:

  • Het volledige adres van de uitnodigende partij en alle contactgegevens vermelden
  • De naam en functie van de uitnodiger vermelden
  • De reden en de duur van het verblijf vermelden
  • Vermelden dat de uitnodigende partij volledige financiële aansprakelijkheid op zich neemt. U dient de volgende zin te gebruiken: "We accept full immigration and financial responsibility for .... "
  • Ondertekend zijn door de uitnodigende partij

  Van de uitnodigende persoon is ook een kopie van het paspoort nodig. Als de uitnodigende persoon niet de Nigeriaanse nationaliteit heeft, dan is ook een kopie van de verblijfsvergunning (CERPAC) nodig en een gewaarmerkte kopie of scan van het goedgekeurde expat quotum met een officieel stempel. Dit quotum wordt afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nigeria. De functie van de ondertekenaar, zoals vermeld op de uitnodiging, moet ook vermeld zijn op het goedgekeurde expat quotum en de CERPAC

 11. Ongebruikte visa

  Aanvragers die voorheen een visum hebben verkregen maar het niet hebben gebruikt om naar Nigeria te reizen moeten een verklaring aanleveren met de reden waarom het visum niet werd gebruikt. De ambassade van Nigeria zal dan beslissen of een nieuw visum uitgegeven zal worden.

Nigeria Visum

Wilt u weten hoe een visum voor Nigeria eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Nigeria om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Visumwinkel haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 200 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Visumwinkel

Snel. Visumwinkel biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Visumwinkel helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Visumwinkel waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.